Initiativ

En ständigt återkommande fråga idag är miljön, som på ett eller annat sätt gör sig påmind om sin ohälsa. Då kommer man till frågan vad man kan göra för att underlätta för naturen. Ett sätt är ju att faktiskt minska vår konsumtion av förbrukningsvaror som t.ex el. Det finns tydligen en hel del energisparprodukter som man kan få installerat relativt lätt för att kunna förbättra denna processen. Samtidigt verkar det finnas en extra hög tillgång av dessa tjänster i Örebro, en stad som uppenbarligen blir snäppet lättare att leva miljövänligt i. Det kanske behövs i fler städer, bara någon som behöver ta ett initiativ.